uitgebreid zoeken

 woensdag, 23 oktober 2019

TAALB(L)AD
e-zine
woordleer
zinsbouw
  Woordvolgorde   Hoofdzin + ....   Relatieve zinnen   Met infinitief   Het perfectum   Het passief   Er   De Negatie   Vragen stellen   Separabel verbum   Reflexief verbum   Taalknoop   Expressies   Positiewerkwoorden woordspel
links
luisteren
Start Beeldverhaal

minitest
flyers & affiches

vzw de Rand
Taaluniecentrum NVT

TAALBLAD.BE op Facebook

 
RSS feed
 Taalblad Google Gadgets
 Creative Commons-Licentie
Ga naar oefening
Taalknoop

Iedereen of allemaal?

Iedereen is er al.
Ze zijn allemaal dronken.

Iedereen


'Iedereen' gebruik je voor personen. Het betekent ‘alle mensen’. Dat is ook zo in andere talen. Denk bijvoorbeeld aan het Engels (everyone/everybody), het Frans (tout le monde), het Spaans (cualquier) of het Duits (jeder).

Wanneer je ‘iedereen’ gebruikt als subject, staat je persoonsvorm in het enkelvoud.
         
 Iedereen is geslaagd voor het examen.
 Iedereen is er al.
 Door het slechte weer was iedereen te laat op het werk.
 voorbeelden in context

‘Iedereen’ kan ook een andere functie in de zin innemen. Ook dan betekent het ‘alle mensen’.
         
 Hij heeft iedereen in de zaal een hand gegeven.
 Er is genoeg water voor iedereen
 voorbeelden in context

'iedereen' in context

Allemaal


'Allemaal' betekent ‘alle…’ Het verwijst naar een zinsdeel dat je eerder in de zin ziet staan.

Je kan ‘allemaal’ gebruiken voor personen én voor dingen.
         
 De klanten hebben allemaal iets gekocht.
 Hij heeft zijn broeken allemaal zelf gestreken.
 Ze zijn allemaal dronken.

‘Allemaal’ kan ook alleen staan, zonder zinsdeel waaraan het refereert. Dat is het geval wanneer je instructies geeft aan een groep.
         
 Neem eerst allemaal een blad papier.
 Ga allemaal rustig zitten.
 Kom maar allemaal mee.

Een zin mag nooit beginnen met 'allemaal'.
         
 Allemaal de bloemen zijn heel mooi. De bloemen zijn allemaal heel mooi.

'allemaal' in context

EXTRA: Op welke plaats staat ‘allemaal’?

1. In korte zinnen staat 'allemaal' direct achter het zinsdeel waarnaar het verwijst.
         
 Ik zet die oude spullen allemaal in de kelder. ('allemaal' verwijst naar 'oude spullen' en staat er dus direct achter).
 Heeft hij dat allemaal zelf gedaan? ('allemaal' verwijst naar 'dat' en staat er dus direct achter)

2. In langere zinnen schuif je ‘allemaal’ verder naar achter. Het maakt plaats voor andere zinsdelen.

Zo staat een tijdsindicatie graag meer vooraan in de zin. Een tijdsindicatie duwt dus het woordje 'allemaal' meer naar achter. Hetzelfde geldt voor bepalingen die uit 1 woord bestaan. (vb soms, misschien, daar, nochtans, ...) Ook zij duwen 'allemaal' meer naar achter.
         
 Ik zet die oude spullen vóór 20 uur allemaal in de kelder.
 Heeft hij dat vorige zaterdag allemaal zelf gedaan?

3. 'allemaal' verwijst dikwijls naar het subject van de zin. De plaats van 'allemaal' wordt dan bepaald door de structuur van de zin:

- Bij een gewone hoofdzin, mag je 'allemaal' niet direct achter het subject zetten. Subject en persoonsvorm zijn in de Nederlandse hoofdzin-constructie namelijk een solide duo dat je niet uit elkaar mag halen. 'allemaal' hoort in dit geval achter de persoonsvorm.
         
 Jouw tekeningen zijn allemaal heel mooi.
 De kinderen spelen allemaal op de speelplaats.

- Bij inversie (mededelende zin of vragen) en bijzinnen mag 'allemaal' wèl meteen achter het subject.
         
  Waarschijnlijk hebben de directieleden allemaal hun akkoord gegeven.
  Kunnen de honden allemaal een pootje geven?
  Ik denk dat we allemaal een douche kunnen gebruiken.

Ook hier geldt: hoe langer de zin, hoe verder ‘allemaal’ naar achter staat.
         
  Waarschijnlijk hebben de directieleden tijdens de vergadering allemaal hun akkoord gegeven.
  Kunnen de honden vanaf nu allemaal een pootje geven?
  Ik denk dat we vanavond allemaal een douche kunnen gebruiken.

Iedereen én allemaalWanneer je meerdere mensen begroet of wanneer je afscheid neemt van verschillende personen, kan je zowel ‘iedereen’ als ‘allemaal’ gebruiken.

      Hallo, iedereen   Hallo, allemaal
      Tot ziens, allemaal!    Tot ziens, iedereen!
      Goeienavond, allemaal   Goeienavond, iedereen

stuur door
Ga naar oefening

« vorige Iedereen of allemaal? volgende »
01-10-2009 Tijdens of terwijl?
07-09-2009 Smaken of proeven?
>>  17-10-2007 Iedereen of allemaal?
28-04-2008 Huis of thuis?
03-06-2010 Ons of elkaar?

Echt waar?!

Met dit boek leer je dagelijkse woordenschat met ludieke nieuwsberichten, taalspelletjes, spreekwoorden...


Bestel rechtstreeks via e-mail, we leveren het boek thuis zonder kosten!

Lees meer

Boetiek

uitspraak_NederlandsOnze selectie van grammatica- en oefenboeken, leesboeken en ander materiaal om (thuis) Nederlands te oefenen.

Naar de boetiek

De leesstraat


Leuke verhalen lezen in het Nederlands en zo je woordenschat verhogen, met de boeken van De leesstraat.

Meer info en bestellen.

Zoeken - Disclaimer - Contact - Over Taalblad - Sitemap - Colofon