Het verbum

De infinitief

 • werken
 • stappen
 • horen
 • slapen

Alles over de infintief

De hoofdtijden

Het presens (= OTT, onvoltooid tegenwoordige tijd)

 • Ik werk in Brussel.
 • Jij stapt naar huis.
 • Hij hoort de hond.
 • Wij slapen hele dag.
 • Jullie reizen naar Thailand.
 • Zij verhuizen naar Griekenland.

Alles over het presens.

Het imperfectum (= OVT, onvoltooid verleden tijd)

 • Ik werkte in Brussel.
 • Jij stapte naar huis.
 • Zij hoorde de hond.
 • Wij sliepen de hele dag.
 • Jullie reisden naar Thailand.
 • Zij verhuisden naar Griekenland

Alles over het imperfectum.

Het participium (= OVT, onvoltooid verleden tijd)

 • Ik heb in Brussel gewerkt.
 • Jij bent naar huis gestapt.
 • U heeft de hond gehoord.
 • Wij hebben de hele dag geslapen.
 • Jullie zijn naar Thailand gereisd
 • Zij zijn naar Griekenland verhuisd.

Alles over het participium