Hoofdzin uitbreiden in het Nederlands

Hoofdzin + conjunctie + hoofdzin

Zinnen verbinden met 

 • EN
 • OF
 • WANT
 • MAAR
Lees meer over hoofdzin + conjunctie + hoofdzin

 


Hoofdzin + conjunctie + bijzin

Zinnen verbinden met 

 • omdat
 • als
 • hoewel
 • toen
 • terwijl
Lees meer over hoofdzin + conjunctie + bijzin

Hoofdzin + dat + bijzin

Zinnen verbinden met 

 • zeggen dat
 • geloven dat
 • weten dat

 • =indirecte rede

Lees meer over hoofdzin + dat + bijzin

Hoofdzin + of + bijzin

Zinnen verbinden met 

 • weten of
 • vragen of
 • zich afvragen of
 • doen alsof

Lees meer over hoofdzin + of + bijzin