Comparatief en superlatief

comparatief

adjectief +er (e) voor comparatief

snel -> sneller
groot -> groter

adjectief eindigt op r -> adjectief +d+er(e) voor comparatief.

duur -> duurder(e)
lekker -> lekkerder(e)
zwaar -> zwaarder(e)
zuiver -> zuiverder(e)
proper -> properder(e)

Superlatief

adjectief+st(e) voor superlatief
snel -> snelst(e)
groot -> grootst(e)

Onregelmatige adjectieven

comparatief en superlatief zijn onvoorspelbaar bij onregelmatige adjectieven
goed -> beter- > best
graag -> liever ->liefst
veel -> meer -> meest
weinig -> minder -> minst
dikwijls -> vaker -> vaakst