Normale woordvolgorde en inversie

normaal

Normaal begint de zin met het subject, daarna volgt het verbum en andere delen van de zin:

De treinvertrekt om 17u ’s avonds in Zürich.

inversie

Om plaats, tijd of iets anders te benadrukken, begint de zin met dit zinsdeel. Daarna passen we inversie toe:

In Zürich vertrekt de trein om 17u ’s avonds.