De huizen zijn heel duur.
De wafels zijn heel lekker.

meervoud met -en

+en voor de meeste substantieven

De bank -> de banken
Het boek -> de boeken

-s wordt –zen

de buis -> de buizen
het huis -> de huizen

-f wordt –ven

de korf -> de korven

-heid wordt –heden

de grootheid -> de grootheden
de waarheid -> de waarheden

meervoud met -s

+s voor substantieven met meer dan 1 lettergreep die eindigen op -e, -el, -en, -er, -em, -ie

De wafel -> de wafels

+s voor substantieven die eindigen op é, eau:

Het cadeau -> De cadeaus
Het café -> de cafés

+’s voor substantieven die eindigen op –a, -i, -o, -u, -y:

De paraplu -> De paraplu’s

+’s voor afkortingen, +’en als afkorting eindigt –s of -x:
tv -> tv’s

GPS -> gps’en
bmx -> BMX’en