zinnen met kunnen, mogen, moeten, willen, zullen + infintief

Een wens of doel beschrijven -> willen + infinitief
Ik wil een nieuwe jas kopen.
Woordleer > Het Verbum > presens > willen
voorbeelden in context

Capaciteiten beschrijven -> kunnen + infinitief
Ik kan een dure auto kopen, want ik verdien veel geld.
Woordleer > Het Verbum > presens > kunnen
voorbeelden in context

Verplichting, externe druk te beschrijven -> moeten + infinitief
Ik moet vanavond studeren want ik heb morgen een examen.
Woordleer > Het Verbum > presens > moeten
voorbeelden in context

Toestemming, permissie beschrijven -> mogen + infinitief
Ik mag de straat oversteken want het is groen.
Woordleer > Het Verbum > presens > mogen
voorbeelden in context

Een voornemen, belofte uitdrukken -> zullen + infinitief
Ik zal mijn kamer opruimen.

Een voorspelling doen -> zullen + infinitief (= futurum)
Het zal morgen heel koud zijn.
Woordleer > Het Verbum > presens > zullen
voorbeelden in context