plaats van het direct object

Als het verbum bestaat uit twee delen in een zin, dan MOET het direct object tussen de twee delen van het verbum.

verbum deel 1 direct object verbum deel 2

Ik heb een appel gegeven aan mijn zus OK

Ik heb een appel aan mijn zus gegeven OK

Ik heb aan mijn zus gegeven een appel Niet OK

voorbeelden in context

zie ook: zinsbouw met het presens en het imperfectum van het separabel verbum