Heel of veel?

Hij heeft … goed geholpen.
Hier staan … fietsen.

Ik ben heel blij.
Ik heb veel geld.

===== HEEL =====
Heel’ heeft 2 grote betekenissen:

 1. ‘erg’, ‘zeer’

Je combineert ‘heel‘ met een adjectief of met een adverbium.
In beide gevallen is ‘heel’ zelf een adverbium en verandert het niet van vorm.
!!         !! !!
!!~  !!//Er stond een heel lange file op de autosnelweg naar de kust.// !!
!!~  !!//Ik ben heel blij // !!
!!~  !!//Mijn vader is heel trots op mij.// !!
!!~  !!//Ik zal heel veel aan je denken.// !!

In het gesproken Nederlands hoor je vaak wél een –e op het einde.
Deze vorm gebruiken we alleen in de spreektaal, niet in het geschreven Nederlands.

!!         !! !!
!!~  !!//Ik heb gisteren een hele lekkere taart gebakken.// !!
!!~  !!//We wensen je een hele fijne vakantie! // !!

 1. ‘volledig’

Je combineert ‘heel’ met een substantief.
‘Heel’ fungeert als adjectief en krijgt dus soms een -e.

!!         !! !!
!!~  !!//De hele zomer heeft hij in het ziekenhuis gelegen.// !!
!!~  !!//We hebben een heel stuk samen gewandeld.// !!

In het gesproken Nederlands zet men het woordje ‘heel’ vaak vóór het bepaalde artikel of pronomen. In dat geval krijgt ‘heel’ geen –e.
Ook deze vorm is spreektaal. We gebruiken hem zelden in het geschreven Nederlands.

!!         !! !!
!!~  !!//Heel jouw keuken ruikt naar azijn. // !!
!!~  !!//Moet ze heel de cursus doornemen?// !!
===== VEEL =====
‘Veel’ verandert niet van vorm en kan je gebruiken:

 1. in combinatie met een werkwoord.
  !!         !! !!
  !!~  !!//Baby’s slapen veel. // !!
  !!~  !!//De president reist veel naar het buitenland. // !!
 2. in combinatie met een substantief (enkelvoud of meervoud)
  !!         !! !!
  !!~  !!//Het incident kreeg veel aandacht in de media. // !!
  !!~  !!//Ik lees veel Engelse boeken. // !!
  !!~  !!//Ik heb veel geld.// !!
 3. in combinatie met een comparatief of het woordje ‘te’
  !!         !! !!
  !!~  !!// Je bent veel te braaf. // !!
  !!~  !!//De atleet loopt veel sneller dan vorig jaar. // !!
  ===== HEEL, VEEL? HARTELIJK BEDANKT! =====
  Muchas gracias! Merci beaucoup! Thank you very much! Danke sehr! Mucho obrigado!
  Wanneer je al deze formuleringen naast elkaar ziet, verwacht je dat de Nederlandse variant ook het woordje ‘heel’ of ‘veel’ gebruikt. Toch is dat niet het geval.
  Om iemand extra te bedanken, gebruik je de formule ‘Hartelijk bedankt!’ of ‘Van harte bedankt!’.